כוח לורנץ - הדמית הכוח הפועל על תיל נושא זרם

הדמייה טובה מאוד של כוח לורנץ הפועל על תייל.