מעגלים חשמליים - הדגמות, ניסויים ופעילויות חקר

 

 

 

 

אוסף של פעילויות חקר, בנושא מעגלים. בכל פעילותה יש תדריך לתלמיד ודף למורה.מומלץ!