השראה חשמלית ומגנטית - הדמיות ופעילות חקר (אנגלית)

הצעות להדגמות, פעילויות חקר, הדמיות, הסברים  ועוד

 

 

 

הצעות להדגמות, פעילויות חקר, הדמיות, הסברים  ועוד