מגנטיות - הכוח מגנטי והשדה מגנטי - מצגת ותרגול

דף זה מספק ערכה של 6 בעיות עשירות הקשר (RCP) המתייחסות לכוח ושדה מגנטיים, מתאימות למחצית השנייה של תכנית הלימודים באלקטרומגנטיות. הבעיות דורשות מהתלמידים יישום חוק אמפר וחוק פאראדיי במצבים פשוטים, אך מציאותיים. בעיות עשירות הקשר תוכננו בקפידה כדי לקדם את מיומנויות של פתרון בעיות באמצעות ההקשר של תרחישי חיים אמיתיים. בעיות מנוסחות כך שלא ניתן לפתור בכמה צעדים על ידי העתקת דפוס.

 

מצגת שמסבירה את עקרונות השימוש בשיטת RCP