השראה אלקטרומגנטית וחוק לנץ- הדגמה וניסויים

ניסויים מענינים;כל ניסוי מתואר, מוסבר ומלווה באנימציה להמחשה. דוגמאות לתרגול נמצאות כאן