ניסויים שונים בחשמל ומגנטיות - (אנגלית)

אתר המפרט הצעות לניסויים והדגמות שונות בחשמל ומגנטיות. לכל ניסוי :צילום ורשימת ציוד