השראה אלקטרומגנטית - הצעה לשיעור

הצעה מפורטת למהלך שיעור  (אנגלית)