מעגל חשמלי - סיכום מורחב של הנושא

 

מעגל חשמלי - סיכום נושא נרחב (רמה בסיסית )