חשמל - אוסף שאלות מאת א. רדיש (אנגלית)

שאלות קצת אחרות, ממוינות לפי המיומנויות הדרושות , מתוך הספר

 " "Teaching Physics with the Physics Suite

מאת א. רדיש