מעגלים חשמליים - מאמר

מאמר, שפורסם ב-2002 ובו דיווח על תוצאות מחקר שבדק את הבנת התלמידים בנושא מעגלי זרם ישר.