שדה חשמלי וקווי השדה -הדמיה

הדמיה שמסבירה באופן ברור את המושגים "קוו שדה" ו"שדה חשמלי"