אלקטרוסטטיקה - פעילויות מקוונות

רצף הפעילויות הבא מתוך אתר של מוזיאון המדע, ירושלים. מומלץ לסיכום הנושא.