דף עבודה - ייצוגים

3/10/2017

הדף מתרכז בשלושה ייצוגים:

1. תרשים עקבות

2. תיאור מילולי

3. גרפים ( מיקום ומהירות כתלות בזמן )

התלמידים צריכים לתאר כל אחד מהמצבים הנתונים בשלושת הדרכים. 

 

 

מפרשים גרף