תרגול לסיכום

30/10/2017

הדף מציג את הקשר בין מיקום, מהירות ותאוצה בייצוגים השונים, כולל דוגמאות.

 

 

קובץ סיכום, עם דוגמאות

 

 

אוסף חומרי למידה שונים, על גרפים בקינמטיקה