חוק שימור אנרגיה המכנית

אתר "פיזיקה על קצה המזלג" , פתוח לכלל הציבור – מורים, תלמידים וסטודנטים ומציע הסברים מפורטים בשפה פשוטה . בקישור המצורף מאמר העוסק בחוק שימור האנרגיה המכנית ושגיאות נפוצות בשפה פשוטה וברורה, תוך שימת דגש לשגיאות נפוצות בקרב תלמידים. לאחר השלמת ההסבר, האתר מציע שאלה לבחינת מידת ההבנה וההטמעה של הנושא. מוצע לפתרו כתרגיל כיתתי (יחידני או בקבוצות קטנות) ולקיים דיון מסכם לגבי אופן הפתרון והתשובות.