פעילויות אינטראקטיביות להכרות עם ניסויים שונים במכניקה

אוסף של דפי עבודה המומלצים כפעילות לפני ניסוי במעבדה. דף העבודה יסייע לתלמיד להבין את מהות הניסוי ומטרתו, יקיים חזרה על הרקע התיאורטי שלו. כמו כן התלמיד יבצע ניסוי וירטואלי, על מנת להבין את דרישות המדידות ושל תהליך עיבוד הנתונים והסקת מסקנות.

 

הפנייה לפעילויות