תנועת גופים - סרטונים קצרים

אוסף סרטונים קצרים של מצבי תנועה שונים של גופים. . ניתן לבצע ניתוח וחקר של כל אחד מהסרטונים באמצעות כלי תוכנה (לדוגמה Tracker) וללמוד על מאפייני התנועה.