כדור מחליק על כיפה - הדמיה בשימור אנרגיה

הדמיה של כדור מחליק, המדגימה שימור אנרגיה והמרות אנרגיה בין אנרגיית גובה לאנרגיית תנועה.