מסלולי תנועה ותאורם הגרפי

 

האתר מאפשר יצירת מודלים מותאמים אישית של מסלול , עליו מתגלגל כדור. ניתן להגדיר את הגבהים של קטעי המסלול והמודל מציג את תנועת הכדור, כולל גרפי מיקום ומהירות, גרפי אנרגיה, , ניתן להוסיף טבלאות נתונים בהתאם למטרות הלמידה לפעילות. הסימולציה המותאמת אישית נשמרת כקובץ JAR.