כוחות ותנועה - ניתוח מצבים שונים והשפעתם על הגוף

דף עבודה שבו  שני חלקים.

בחלקו הראשון, התלמיד נדרש לנתח מספר מצבים המתארים פעילות כוחות.


בחלק השני, התלמיד מתבקש לחזות את ההיבטים הפיזיקליים במצבים שוניםהמתרחש במצבים אחרים.

בסוף הדף מוצע בוחן לבדיקת ההבנה.

.

אתר הממחיש את ההיבטים הפיזיקליים למצבים השונים לעיל.