קינמטיקה - יחידת לימוד לכתה יוד

אתר, שבנה שוקי זכאי, מיועד למורים המלמדים קינמטיקה בכיתות יוד. באתר הסברים לתלמידים, מצגות (חלקן על בסיס אנימציות, ומטלות לתלמידים לעבודה עצמית (בבית או בכיתה לפי שיקול המורה) אן לביצוע הערכה. מומלץ מאוד.

 

למעבר ל לחץ כאן