שאלות רב בררתיות (אנגלית) בכל פרקי הלימוד

אוסף שאלות  רב בררתיות  , מתוך הספר

 " "Teaching Physics with the Physics Suite

מאת א. רדיש

 מומלץ להשתמש בשאלות כדי לבדוק את רמת ההבנה של הנושאים השונים.