חוקי ניוטון - יישום ההבנה למצבים פיזיקליים

פעילות הטמעה בנושא השימוש בחוקי ניוטון למצבים פיזיקליים שונים. מומלץ לנסות!