נפילה חופשית - פעילויות מלוות בהדמיה

2/02/2017

פעילויות מלוות הדמיה, להבנת הנפילה החופשית.

 

פעילות מלווה

בהדמיה

 

פעילות חקר