תנועה יחסית - פעילויות

 

הדמיה שממחישה תנועה יחסית בקוו ישר

סרטונים בנושא מערכות אינרציאליות