תנועה קצובה - דגם הוראה (אנגלית)

 

 

דגם הוראה (הסברים, תרגול, ניסויים) בנושא תנועה קצובה. מומלץ!