המלצות השבוע

 

כאן נמליץ על פעילויות או קישורים רלוונטיים לעבודה בכיתה בכל אחד מפרקי תוכנית הלימודים או חומרי העשרה.

 הנכם מוזמנים לשלוח את ההמלצות שלכם.

 

קבלים

קבלים

יחידת לימוד (באנגלית). חומרים מגוונים , כולל תרגול.
קבל

קבל

טעינה ופריקת קבל – הדמיה
תרגילים עם פתרון

תרגילים עם פתרון

הסברים לפתרון, עם דגש על הבנה (עברית)