שאלות הערכה מכניקה וחשמל - מיפוי מיומנויות ותובנות

שלום לכולם,

 

מצורף קובץ שאלות שהוכן במסגרת פרוייקט מפמ"ר תשפ"ג לצורך הוראה והערכה של מיומנויות אורייניות שונות בפיזיקה.


השאלון למורים מיועד לסייע  בתכנון שאלות המעריכות מיומנויות שונות, כמפורט במבוא לקובץ.

 

שימו לב: השאלות אינן מיועדות להעברה לתלמידים כשאלות לתרגול עצמי.


בהתאם, אנו מבקשים כי העברה לתלמידים תבוצע במסגרת מבוקרת עם תיווך מתאים של המורים  (כדוגמת פתרון ודיון בכיתה).


שאלות המתאימות לתרגול עצמי ניתן למצוא במיגוון מתכונות באתר המורים.


באפשרותכם להיעזר בקובץ לתלמידים (קובץ השאלות בלבד) בעת פיתוח שאלות  לאירועי הערכה שונים.

 

הפרויקט בוצע על ידי דר' אריאל אברשקין.

 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה

  שאלות הערכה במכניקה וחשמל - מיפוי מיומנויות ותובנות

עוד חדשות