פורסם ספר מבחני בגרות בפיזיקה 5 יח"ל - 1999 עד 2021

פורסם ספר מבחני בגרות בפיזיקה 5 יח"ל - 1999 עד 2021

מורות ומורים,

שמח לבשר שבימים אלה יוצא לאור ספר מעודכן של בחינות הבגרות (מטעם המחלקה להוראת המדעים , מכון ויצמן למדע). הספר כולל את בחינות הבגרות במכניקה ובחשמל שהתקיימו בשנים 1999 - 2021. דפי הנוסחאות המהווים את נספח ג של הספר עודכנו לדפי הנוסחאות המעודכנים, התקפים החל מקיץ תש"ף.

את הספר ניתן לרכוש ישירות ממפיץ הספרים של המחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן – "תרבות לעם", טלי 03-5622727 (ואז לא נדרש לשלם מע"מ) או בחנויות הספרים הפרוסים ברחבי הארץ.

עדי רוזן

עוד חדשות