בגרות תשפ"א - 2021 - פתרון בחינות הבגרות במכניקה וחשמל כולל תובנות

בקבצים המצורפים תמצאו "פתרון רשמי" של בחינות הבגרות במכניקה וחשמל תשפ"א - 2021.
הפתרונות כוללים הוראות המחוון (כמה נקודות הורדו לכל סעיף והנימוק לכך). פתרון מפורט זה מאפשר לכל מורה לדעת ולהכיר כיצד משתמשים במחוון ואף יותר מכך – כיצד אמורים לענות על הבחינה.

כמוכן הפתרון כולל שגיאות אופייניות כפי שעלו במהלך הבדיקה וההערכה.

מורים מתבקשים להקפיד על שילוב הנושאים והדגשתם במהלך ההוראה במטרה לטייב את המענים בבחינות הבגרות בשנים הבאות.

  פתרון, מחוון ותובנות לבחינת הבגרות במכניקה תשפ"א - 2021
  פתרון, מחוון ותובנות לבחינת הבגרות בחשמל תשפ"א - 2021

עוד חדשות