חשיפה של תכנית תלפיות למורים

מוזמנים לחשיפה של תכנית תלפיות בפני מורי הפיזיקה וקיום של שיתוף פעולה בין התוכנית ומיון המועמדים לבין המורים לפיזיקה שיכולים להמליץ על תלמידיהם המוכשרים המתאימים לתכנית

 

שימו לב - לצורך ההמלצה - על המורה להעביר לתלמיד (בוגר י"א) את הקישור למילוי על ידי התלמיד או הוריו.


למעוניינים במידע נוסף, מוזמנים להצטרף למפגש חשיפה מקוון ביום ה' 22/7 בשעות 10:00 ו- 16:00 (שני המפגשים זהים).

 

פרטים  בקובץ המצורף

  תכנית תלפיות - חשיפה ומידע למויים

עוד חדשות