המלצות והכוונות לקביעת ציון שנתי בפיזיקה - קיץ תשפ"א

המסמך המצורף מגדיר את נוהל מתן הציונים השנתיים בפיזיקה, בשאלונים השונים. 
המסמך נועד לבאר ולקבוע כללים בהמשך למסמכים ולאיגרות שמפורסמים על ידי המזכירות הפדגוגית ועל 
ידי האגף לחינוך העל-יסודי.
הנוהל תקף בין אם הציון הוא שנתי, לתלמידים הניגשים לבחינה החיצונית (ציון "מגן"), ובין אם הציון 
מהווה ציון שנתי לבגרות (ציון "סופי").
  המלצות והכוונות לקביעת ציון שנתי בפיזיקה - קיץ תשפ"א

עוד חדשות