ספר פיזיקה לכיתה ט' מאת רון הדר

ספר פיזיקה לכיתה ט' מאת רון הדר
הספר "פיזיקה לכיתה ט' רמה א'" נועד למלא צורך בלימוד מדע הפיזיקה בכיתה ט', באופן שיכין את התלמידים למגמת הפיזיקה בחטיבה העליונה.
פרקי הספר:
   •   אינטראקציה וכוחות
   •   אנרגיה מכנית
   •   הזרם החשמלי
   •   חום וטמפרטורה
הפרקים כוללים הסברים ודוגמאות, משימות, שאלות ותרגילים ברמת קושי הולכת וגדלה, החל ברמת הבסיס וכלה ברמת קושי גבוהה מעבר למקובל בכיתות הטרוגניות. אין הכוונה להקדים בשנה את נושאי הלימוד המיועדים לכיתה י', אלא ללמוד את הנושאים של תוכנית הלימודים לכיתה ט' במבט קדימה לקראת המיומנויות הנדרשות במגמה, למשל: יחידות מידה, שרטוט וקריאת גרפים, ניתוח ממצאי ניסוי כולל שרטוט דיאגרמת פיזור וקו מגמה וכן משימות הכוללות אוריינות מדעית.
הספר נולד בעקבות הניסיון שרכשתי במשך יותר מ-30 שנות הוראה בכיתות ט', לצד הוראת הפיזיקה ברמת חמש יחידות, ריכוז המגמה והגשה לבגרות.
רון הדר

עוד חדשות