הזמנה להשתלמויות בנושא שער לפיזיקה - חקר מובנה

במסגרת ההשתלמות נתנסה בסדרה של פעילויות חקר המיועדות להגברת תחושת המסוגלות והסקרנות של התלמידים במטרה לעודדם לבחירה בלימודי הפיזיקה לבגרות, והקניה של ידע, מיומנויות והרגלי עבודה המסייעים להתמודד עם האתגרים שמציבים הלימודים במגמת הפיזיקה.
ההשתלמויות אלה עתידות להתקיים בקיץ תשע"ט בין התאריכים 1-4 ביולי ו-14-17 ביולי במכון ויצמן.

"שער לפיזיקה" היא תכנית דיסציפלינרית בתחום הפיזיקה, המטפחת מצוינות מדעית-טכנולוגית ומיועדת לתלמידי כיתות ט'. התכנית פותחה במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.


מטרת התכנית היא פתיחת "שער" למגמת הפיזיקה: הגברת תחושת המסוגלות והסקרנות של התלמידים במטרה לעודדם לבחירה בלימודי הפיזיקה לבגרות, והקניה של ידע, מיומנויות והרגלי עבודה המסייעים להתמודד עם האתגרים שמציבים הלימודים במגמת הפיזיקה.


ה"מפתח לשער" הינו מבניות חקר הניתנות לביצוע עם כלל הכיתה, באופן מובנה והדרגתי:
החל ב"ניסוי מודרך" שבו התלמידים מונחים בחקירת תופעה מעוררת פליאה, תוך רכישת מיומנויות של מדידה והערכת עמיתים, המשך בניסוח של מגוון שאלות החקר האפשריות לתופעה משותפת שהמורה מציג וכלה בחקירתן בצוותים. המבניות מדריכות את התלמידים בתכנון מערכת ניסוי כדי לצמצם את טעויות המדידה, ובדיון בתוצאות ניסוי לאור הסבר המבוסס על עקרונות פיזיקליים. המבניות מעמיקות ומרחיבות את ההבנה של מושגים ועקרונות הנכללים בתכנית הלימודים בחטיבת הביניים, ומהווים בסיס לחטיבה העליונה.

 

הרשמה ל- 1-4 ביולי 2019

 

הרשמה ל- 14-17 ביולי 2019

 

  התיאור המלא של ההשתלמויות

עוד חדשות