מפגש מורים מחוזי - תשע"ט

המפגשים המחוזיים מיועדים למורי המחוז. מוזמנים להצטרף גם מורים שמקום מגוריהם קרוב למקום המפגש.
חשוב מאוד שתהיה נוכחות של לפחות מורה אחד מכל בית ספר.
במפגשים יימסר מידע חשוב הנוגע לבחינות הבגרות הקרובות בכתב ובמעבדה, כמו גם למידה מטעויות של תלמידים כפי שעלו בהערכת בחינות הבגרות תשע"ח.

להרשמה לחצו כאן

  לוח מפגשים מחוזיים תשע"ט

עוד חדשות