שאלון מכניקה לדוגמה

לאור הפיצול של בחינות הבגרות מצורף שאלון לדוגמה במכניקה 

 

בשאלון זה 6 שאלות.

 

שאלות 1 עד 4  קשורות לפרקי החובה ואין לראות בהרכב השאלות בשאלון זה הרכב מחייב לגבי בחינת הבגרות.

 

נושא זה נדון בפורום פיקוח וראו את תשובתו המפורטת של נציג הפיקוח - שוקי זכאי מיום 5.3.18 בשעה 19:07

  שאלון מכניקה לדוגמה

עוד חדשות