קורס " אורייניות מתוקשבות בהוראת הפיזיקה"

בשנת הלימודים תשע"ח תתקיים בחינת פיזה, הבודקת את רמת האוריינות אצל תלמידי כיתות ט' ו- י' והיא תהיה ברובה מתוקשבת. משרד החינוך נערך להנגשת משימות אורייניות מתוקשבות לתלמידים, כהכנה לקראת מבחנים אלה. לשם כך, תתקיים השתלמות מקוונת הכוללת למידה סינכרונית וא-סינכרונית בהיקף של 30 שעות .
הפיקוח על הוראת הפיזיקה רואה בהשתלמות זו הזדמנות לקידום  נושא האוריינות המדעית מתוקשבת.
ההשתלמות מיועדת למדריכים  ומורים מובילים. המשתלמים יכירו את את המסגרת המושגית ומאפייני האוריינות הנדרשים בתחום הפיזיקה ויתנסו במשימות אורייניות מתוקשבות; ינתחו את המסגרת המושגית של האוריינות בתחום הפיזיקה, בהיבטים הקוגניטיביים והתקשוביים; וכן יוכשרו להתאמה והפעלה של משימות אורייניות בסביבה דיגיטלית.
  לפרטים לחצו כאן

עוד חדשות