"מבוא למדעים" בהוראת פיזיקה, בהיקף של 3 ש"ש

כלל תלמידי החטיבה העליונה מחויבים בלימוד מקצוע מדעי בהיקף 3 ש"ש (שווה ערך ל-1 יח"ל). לימוד זה יקרא להלן: "חובת מדעים".
חובת מדעים תחול על תכנים באחד המקצועות: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מוט"ב או מדעי הטכנולוגיה. מסמך זה מתייחס לתכנים בתחום הפיזיקה.
31/08/2014
  המסמך

עוד חדשות