השתלמות "הנחיית חקר ולמידה חוקרת בפיסיקה ובהנדסה יצירתית"

30/03/2014

השתלמות "הנחיית חקר ולמידה חוקרת בפיסיקה ובהנדסה" תתקיים במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.

פתיחת ההשתלמות: יום ג', 29.04.2014.

 

מטרות ההשתלמות:

גילוי ויצירה אינם תהליכים מובנים. פיתוח יכולות של חקר, יצירה ויצרנות מחייב התנסות בתהליכים אלה, דרך האתגר והחשיפה, האינטראקציה והחוויה. מערכת החינוך מכוונת כעת לחינוך ולהכשרת בוגרים ליכולות אלה. מעבר זה מצריך הכשרה נוספת, שמרביתה התנסותית. ההשתלמות נועדה לחשוף מורים/ות ואקדמאים/יות המעוניינים בהוראה ו/או הנחית חקר להתנסות זו ולתרבות הקהילתית הקשורה בה.

 

 

 

  לפרטים לחצו כאן

עוד חדשות