פרס שנתי למורה מצטיין לפיזיקה

 

כ"א באלול תשע"ג ,27 באוגוסט 2013

 

פרס שנתי למורה מצטיין לפיזיקה

 

קרן עמוס דה-שליט ומכון ויצמן למדע מעניקה מאז תשמ"ד פרס שנתי מטעם הקרן למורה מצטיין לפיזיקה . מטרת הפרס היא להביע הערכה ולעודד מורים אשר בעבודתם תרמו ותורמים להוראת הפיזיקה בארץ.

 

מועמדים לקבלת הפרס יכולים להיות מורים אשר לימדו פיזיקה במשך שלוש שנים לפחות, בחטיבה העליונה. מועמדים יכולים להיות מוצעים על-ידי מנהל בית-הספר בו מלמד המורה, על ידי המפקח על הוראת הפיזיקה, על-ידי מורה לפיזיקה או על ידי תלמידים. מורה גם יכול להציע את עצמו.

 

מלאכת המיון והבחירה מתבצעת על-ידי ועדה בה משתתפים: נציגים של המחלקות לפיזיקה ולהוראת המדעים במכון ויצמן למדע, נציג הפיקוח על הוראת הפיזיקה ומורים. הועדה מתייחסת בעיקר לנושאים הבאים: תרומה והישגים מיוחדים בהוראה, קירוב התלמידים ללימודי הפיזיקה, פיתוח ושימוש בשיטות הוראה חדשניות, קידום המעבדה, עידוד פרויקטים מיוחדים, עזרה והדרכה למורים אחרים.

 

יש לצרף:

     א. המלצת מנהל ביה"ס

     ב. קורות חיים (פרטים אישיים, פרטים מקצועיים)

 

ניתן לצרף חומר נוסף המתייחס לתרומתו הייחודית של המורה וכן המלצות מעמיתים או בוגרים.

 

את המסמכים יש לשלוח עד ל 24/10/2013 אל:

ד"ר אסתר בגנו

המחלקה להוראת המדעים

מכון ויצמן למדע

רחובות 76100

 

או בדוא"ל: Esther.bagno@weizmann.ac.il

 

בברכה,                

פרופ' בת שבע אלון

יו"ר ועדת הפרס     

 

 

  פרס דה שליט תשע"ד

עוד חדשות