מבחר ניסויים בפיזיקה

 בספר  זה מתוארים 20 ניסויי תשתית בפיסיקה. הניסויים הם מכל התחומים של תכנית הלימודים בפיסיקה ברמות של 5 יח"ל ו-3 יח"ל: מכניקה, חשמל ומגנטיות, קרינה וחומר (אופטיקה גיאומטרית, גלים ואופטיקה פיסיקלית, האטום והגרעין).
 
בכל ניסוי מופיעים:
א.    מטרות הניסוי
ב.    התיאוריה שבבסיס הניסוי
ג.     הוראות לביצוע הניסוי: 1. רשימת ציוד  2. תיאור מערכת הניסוי  3. תיאור מהלך הניסוי 4. הצגת תוצאות הניסוי ועיבודם בדרך של חישובים ו/או בעזרת גרף.
ד.    שאלות מנחות לסיכום ולהסקת מסקנות

 

  פרק לדוגמה

עוד חדשות