רעיונות להוראה

השדה האלקטרוסטטי - הדמיה

הדמיה שמאפשרת המחשה טובה של המושג המופשט של השדה האלקטרוסטטי.

הצעות לשיעור הראשון באלקטרוסטטיקה

סרטונים, הדגמות, פעילויות והצעות נוספות לשיעור הראשון באלקטרוסטטיקה

שדה חשמלי, פוטנציאל אלקטרוסטטי, אנרגיה וכוחת

פעילות להעמקת הבנת הקשרים הפיזיקליים והמתמטיים בין המושגים שדה חשמלי, פוטנציאל אלקטרוסטטי, אנרגיה וכוח.

כלוב פאראדיי - סרטון

סרטון מציג כיצד ניתן לחסום שדות מגנטיים של טלפונים ניידים באמצעות כלוב פאראדיי