פרקי חשמל - פעילויות - פרק א

פרק א' מתוך חוברת הפעילות המצורפת לספר "פרקי חשמל" בהוצאת מכון ויצמן.

בפרק זה 3 פעילויות - כוחות חשמליים, שיטות שונות של טעינת מוליכים וחוק קולון.

בנוסף בפרק זה שאלות הבנה והעמקה.

  חוברת פעילות - פרק א'