הצעות לשיעור הראשון באלקטרוסטטיקה

סרטונים להוראה בכיתה

סרטונים הכוללים הדגמות אשר ניתן לבצע בכיתה או להציג את הסרטון לתלמידים באם הציוד הדרוש להדגמה אינו בהישג יד, פעילויות ותופעות שונות.
אוסף ניסויים באלקטרוסטטיקה

אוסף ניסויים באלקטרוסטטיקה

מאת גלר צבי, (1993), תהודה 15 (1), 44 - 49

במאמר מתוארים מספר ניסויים פשוטים באלקטרוסטטיקה שמטרתם לגוון ולהעשיר את הוראת האלקטקרוסטטיקה בחטיבה העליונה.

פרקי חשמל - פעילויות - פרק א

פר ק א' מחוברת הפעילויות של הספר "פרקי חשמל" בהוצאת מכון ויצמן.
פרק זה עוסק במטענים חשמלים, גופים טעונים והכוחות בניהם.

מורים מציעים

הצעות של מורים במצגות, פעילויות והדגמות לפתיחת השנה באלקטרוסטטיקה.