הצעות לשיעור הראשון באופטיקה

השיעור הראשון בפתח. איך נתחיל את השנה? כיצד נוכל היצור מוטיבציה ועניין אצל התלמידים?
בקישור זה מספר הצעות לפתיחת השנה בנושא אופטיקה גיאומטרית.

סרטונים באופטיקה לפתיחת שנה

סרטונים אלו כוללים הדגמות אשר ניתן לבצע בכיתה או להציג את הסרטון לתלמידים באם הציוד הדרוש להדגמה אינו בהישג יד, פעילויות ותופעות שונות.
הצעה למבנה השיעור הראשון בהוראת האופטיקה

הצעה למבנה השיעור הראשון בהוראת האופטיקה

ד"ר דוד זינגר, מתוך "תהודה" כרך 5, חוברת 2

בעקבות מאמרו של ד"ד זינגר דוד

קישורים לסרטונים המציגים תופעות המוזכרות במאמרו ד"ר דוד זינגר מציע במאמרו המופיע בקישור הקודם.
שיעור פתיחה בפיזיקה

שיעור פתיחה בפיזיקה

מאת הניה ווילף, תיכון ע"ש ב. כצנלסון, כפר סבא בבסיס השיעור "קסמים" ו"קריאת מחשבות".