בעקבות מאמרו של ד"ד זינגר דוד

בתחתית הדף קישור למספר סרטונים בהם מוצגים חלק מההדגמות המתוארות במאמר המוצע באתר.

לרשימת סרטונים זו שתי מטרות עיקריות:

1.      הצגת ההדגמה המוצעת במאמר וכיצד לבצע אותה בכיתה.

2.      באם הציוד של ההדגמה אינו נמצא בבית הספר ניתן במקום זה להציג את הסרטון לתלמידים.

  סרטונים המתוארים במאמרו של ד"ר דוד זינגר