חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות אינטרנט

דפי עבודה המקושרים להדמיה מהאינטרנט

אוסף שאלות

שאלות לתרגול ולחזרה

פתרונות לשאלות

שאלות מהספר "נושאים בפיזיקה של המאה העשרים" בצירוף הסברים ופתרונות מלאים. הפתרונות לקוחים מתוך חוברת עזר למורה שכתב רפי כהן.