חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה

דפי עבודה, שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה

פתרונות לשאלות

שאלות מהספר "נושאים בפיזיקה של המאה העשרים" בצירוף הסברים ופתרונות מלאים. הפתרונות לקוחים מתוך חוברת עזר למורה שכתב רפי כהן.