חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה

דפי עבודה, שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

פעילויות אינטרנט

דפי עבודה המקושרים להדמיה מהאינטרנט

אוסף שאלות

שאלות לתירגול ולחזרה

פתרונות לשאלות

שאלות מהספר "נושאים בפיזיקה של המאה העשרים" בצירוף הסברים ופתרונות מלאים. הפתרונות לקוחים מתוך חוברת עזר למורה שכתב רפי כהן.