מולטימדיה

יישומונים

יישומונים (physlet) בפיזיקה הם אמצעי לגיוון ההוראה, להמחשה ולהבהרת מושגים. ניתן להשתמש ביישומונים כמבוא לנושא, לסיכום הדגמה או ניסוי, כבסיס לדיון בכיתה ועוד.

סרטונים ואנימציות

האנימציות יכולות להמחיש תופעה פיזיקלית באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. לרשותכם מגוון אנימציות בליווי המלצות דידקטיות.